Halfjaarlijks voortgangsverslag van Kinderopvang Werkt!

14 juli 2021

Halfjaarlijks voortgangsverslag van Kinderopvang Werkt!

De highlights van het arbeidsmarktplatform KinderopvangWerkt! zijn in het halfjaarlijks voortgangsverslag van ons arbeidsmarktfonds FCB opgenomen.

Met visuele weergaven wordt duidelijk wat er het afgelopen halfjaar zoal ondernomen is door de mensen van FCB op het gebied van de arbeidsmarkt, zowel voor professionals als organisaties, in opdracht van het arbeidsmarktplatform Kinderopvang. Het verslag geeft niet alleen weer wat er voor de arbeidsmarkt Kinderopvang gebeurt, maar ook voor Sociaal Werk en Jeugdzorg.

Een aantal belangrijke SER adviezen op deze drie gebieden wordt in het verslag kort samengevat en in overzichtelijke visuals kan je de meest actuele arbeidsmarktcijfers vinden. Vervolgens wordt ingegaan op de financiële situatie en de projecten van ieder arbeidsmarktplatform, waaronder dus Kinderopvang Werkt!

Download hier het hele verslag.

Cao FCB 2022-2024
In het in juni jl. overeengekomen cao-akkoord FCB is zichtbaarheid als een aandachtspunt opgenomen: “In de komende cao-periode moet de bekendheid van het werkveld met de producten en activiteiten van de drie platforms verbeteren. Méér professionals, HR-medewerkers en directeuren/bestuurders moeten deze kennen, gebruiken én positief waarderen." Dit halfjaarlijkse verslag draagt hier zeker aan bij."

Download hier de cao FCB 2022-2024.

Gerelateerde dossiers Arbeidszaken & Cao