ABN Amro: ‘Vier op de tien vacatures kinderopvang onvervulbaar’

14 juli 2021

ABN Amro: ‘Vier op de tien vacatures kinderopvang onvervulbaar’

Uit onderzoek van ABN Amro, dat vandaag gepresenteerd wordt, blijkt dat vier op de tien vacatures in de kinderopvang niet ingevuld kunnen worden. Het arbeidsmarktplatform Kinderopvang Werkt! deed deze constatering in een eerder stadium ook al.

Volgens het onderzoeksrapport van de bank is er in de dagopvang inmiddels al in bijna 60% van de gevallen sprake van een wachtlijst en voor de buitenschoolse opvang 43%. Het nijpende tekort aan personeel komt vooral doordat het lastig blijft gekwalificeerde kandidaten te vinden, maar ook worden ziekteverzuim en uitstroom van personeel als oorzaken aangeduid. ABN Amro geeft aan dat het hierdoor lastig wordt om het SER-advies voor wat betreft het loslaten van de arbeidseis als voorwaarde voor kinderopvangtoeslag te volgen.

Reactie BK
Emmeline Bijlsma, directeur bij Brancheorganisatie Kinderopvang, reageert: ,,Om te voorkomen dat er lange wachtlijsten ontstaan waardoor (werkende) ouders van de regen in de drup komen, moet een nieuw kabinet wat ons betreft de adviezen van de SER opvolgen, en tegelijkertijd acties ontplooien om het grote tekort aan medewerkers op te lossen; samen met de sector.”

Dat kan volgens de BK bijvoorbeeld door het mogelijk te maken om het werk anders te organiseren en de beperkte groep opleidingen die kwalificeren voor de kinderopvang te verbreden.

Bron: AD – ‘ABN Amro: Stortvloed aan onvervulbare vacatures in kinderopvang

Gerelateerde dossiers Arbeidszaken & Cao