OPROEP: Geef knelpunten huisvesting in/met scholen door aan het Waarborgfonds

OPROEP: Geef knelpunten huisvesting in/met scholen door aan het Waarborgfonds

Het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang en Kenniscentrum Ruimte-OK maken een handreiking Organiseren & Financieren van gezamenlijke huisvesting van onderwijs en kinderopvang. De handreiking wordt opgesteld in samenwerking met de Brancheorganisatie Kinderopvang, de BMK, de PO-Raad en de VNG.

In de handreiking wordt beschreven de wijze waarop gezamenlijke huisvesting georganiseerd en gefinancierd kan worden. Ingegaan wordt op de belemmeringen die in de praktijk ervaren worden, bijvoorbeeld de problemen die voortkomen uit een ongelijk speelveld en de oplossingen die daarvoor gevonden kunnen worden.

Heb je ervaringen met  (de realisatie van) de huisvesting in een schoolgebouw of het realiseren van gezamenlijke huisvesting? En ondervind je daarbij knelpunten? Geef die door aan het Waarborgfonds via deze link. De knelpunten worden meegenomen in de uitwerking van de handreiking.

Ondernemerschap