Toezicht en Corona

Toezicht en Corona

De Rijksoverheid heeft per 5 juni 2021 een aantal versoepelingen in de Coronamaatregelen doorgevoerd. Daarom zal vanaf 7 juni 2021 het toezicht weer zoveel mogelijk op reguliere wijze plaatsvinden.

Dit betekent dat toezichthouders ook weer fysiek op locatie zullen inspecteren wanneer dat veilig en verantwoord kan. In verband met volksgezondheid en de eigen gezondheid kan de toezichthouder een onderzoek echter ook op afstand uitvoeren. Bijvoorbeeld door een gesprek of observatie via beeldbellen.

Download hier het volledige bericht van GGD GHOR.

Toezicht en handhaving