Registratie levendige webinar met Jacco Vonhof (MKB Nederland)

05 februari 2021

Registratie levendige webinar met Jacco Vonhof (MKB Nederland)

Vrijdag 5 februari vond de digitale bijeenkomst met Jacco Vonhof , voorzitter van MKB-Nederland en partner van VNO-NCW, met ongeveer 50 leden plaats. Deze is opgenomen en kun je nu terugkijken op onze site. De heer Vonhof ging met BK in gesprek over de kracht van het MKB in de kinderopvang, onder de bezielende leiding van BK voorzitter Felix Rottenberg.

MKB ziet in kinderopvang een waardevolle partner
Emmeline Bijlsma, directeur BK, was blij met deze inspirerende ontmoeting: “Jacco Vonhof toonde zich betrokken en liet zien dat het MBK onderdeel is van het weefsel van onze maatschappij, en dat dit zeker ook geldt voor “onze” MKB-ers. De heer Vonhof gaf aan om ook vragen van leden, die niet aanwezig waren, te willen beantwoorden. Daarom roep ik onze leden vooral op om van dat aanbod gebruik te maken.” Ook Stefanie Verrijp, directeur van Kivido en MKB specialist binnen het BK bestuur was enthousiast: “De leden waren blij met de erkenning van MKB in de kinderopvang. Dat er nu duidelijk aandacht is voor de problematiek van de kleine ondernemer, bijvoorbeeld rond regelgeving.”

Onderwerpen die werden besproken waren: de wijze waarop vooral kleine bedrijven zuchten onder de grote hoeveelheid regelgeving; de manier waarop bedrijven een rol spelen in het behalen van maatschappelijke doelen en het issue van bedrijfsopvolging: aan wie draag je je prachtig opgebouwde bedrijf over als je aan je pensioen toe bent?

Samen vooruit kijken met de leden en het gesprek aangaan
Na de bijeenkomst met Vonhof konden de leden doorpraten en was er gelegenheid voor een gesprek met Emmeline Bijlsma, Felix Rottenberg en Stefanie Verrijp om de vragen, die nu leven, zo goed mogelijk te beantwoorden. Emmeline Bijlsma: “Wij willen onze leden graag een blik naar buiten geven en informeren wat er speelt. Andersom willen wij ook graag weten hoe onze leden denken over de actualiteit. Deze bijeenkomsten zijn daarom zeer waardevol. Op deze manier willen we onze leden op de hoogte houden van de ontwikkelingen en betrekken bij onze strategie als brancheorganisatie. We willen graag in  gesprek met onze leden om te weten wat er speelt. Deze wisselwerking is belangrijk.”

Het is verkiezingstijd en kinderopvang speelt daar een cruciale rol in. De komende periode zullen er nog meer van dit soort bijeenkomsten volgen waarbij we in gesprek gaan met prominente Nederlanders. Wat kun je nog van ons verwachten? Bijeenkomsten met onze gesprekspartners, denk aan ministers, staatssecretarissen, Tweede Kamerleden, en vertegenwoordigers van de SER. Houd dus goed het besloten deel van de site in de gaten (door in te loggen) en lees de attenderingen.