Stemlocaties Tweede Kamerverkiezingen

21 december 2020

 Stemlocaties Tweede Kamerverkiezingen

Minister Ollongren heeft aan de leden van MKB-Nederland en VNO-NCW gevraagd mee te helpen bij het vinden van geschikte stemlocaties voor de verkiezingen van de Tweede Kamers op 17 maart 2021. Het vinden van voldoende stemlokalen is vanwege corona dit keer lastig. Zo zijn sommige stemlokalen door de coronamaatregelen nu te klein om een stembureau in te vestigen. Er vallen ook locaties af in gebouwen zoals verpleeg en -verzorgingshuizen.

De Brancheorganisatie Kinderopvang wil hierbij een oproep doen aan haar leden geschikte ruimte ter beschikking te stellen als stemlokaal. 

De Kieswet stelt specifieke eisen aan stemlokalen. Die eisen gaan bijvoorbeeld over bereikbaarheid en toegankelijkheid en over de openbaarheid van het kiesproces.

Een locatie is grofweg potentieel geschikt als stemlokaal indien:

  • deze ruim genoeg is om kiezers en stembureauleden op 1,5 meter afstand van elkaar te laten zijn. Ruimte bij voorkeur 100 m2 (i.v.m. het stemmen tellen) maar vanaf 80 mkan deze ook geschikt zijn;
  • deze een aparte in- en uitgang heeft of een in- en uitgang die ruim genoeg is om elkaar op 1,5 meter te passeren;
  • die ook voor kiezers met een fysieke beperking goed toegankelijk is;
  • er buiten en/of binnen voldoende ruimte is voor afgebakende wachtrijen;
  • het stemlokaal zich bij voorkeur op de begane grond bevindt;
  • het ventilatiesysteem voldoet aan het Bouwbesluit of ventileren mogelijk is door ramen op kieren te zetten of via roosters boven de ramen.

De locatie moet op dinsdag 16, 17 en 18 maart beschikbaar zijn.

Het ondersteuningsteam stemlokalen van het ministerie van Binnenlandse Zaken ziet reactie graag tegemoet. Dit kan via teamstemlokalen@ictu.nl. Voor vragen kunt u terecht bij Erwin Lubberding van het team stemlokalen: 06 10012068

Extra stembureauleden
Ook hebben gemeenten extra stembureauleden nodig. Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken is op 30 november jl. een campagne gestart om extra stembureauleden te werven. Ook deze wervingsactie wil de Brancheorganisatie Kinderopvang graag onder uw aandacht brengen.