Toelichting van SZW op gastouderopvang

17 december 2020

Toelichting van SZW op gastouderopvang

De noodopvang voor gastouderopvang gedurende de tweede lockdown (16 december 2020 tot 18 januari 2021) is formeel anders geregeld door het ministerie van SZW, dan de dagopvang en de buitenschoolse opvang. Hieronder een toelichting van SZW op dit besluit die aansluit bij de Q&A's op Rijksoverheid.nl.

  • Kinderopvang is gesloten, behalve voor de opvang van kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen in kwetsbare posities. Formeel is deze sluiting mogelijk via de Wet publieke gezondheid artikel 58r. Bij ministeriële regeling is de sluiting geregeld, waarbij de kinderdagverblijven en locaties voor buitenschoolse opvang formeel dicht zijn, behalve voor de noodopvang.
  • Voorzieningen voor gastouderopvang zijn niet formeel gesloten, maar ook daar is de opvang alleen bedoeld voor noodopvang. Hiervoor wordt een dringend beroep gedaan op ouders om alleen een beroep op noodopvang bij de gastouder te doen als één of beide ouders een cruciaal beroep heeft of als sprake is van een kind in een kwetsbare positie.
  • Gastouderopvang voorziet vaak in opvang van kinderen van ouders in cruciale beroepen, met onregelmatige diensten en buiten gangbare openingstijden van de kinderopvang om. Tijdens de vorige sluiting in het voorjaar is gebleken dat juist bij de noodopvang geboden door gastouders onduidelijkheid was bij gastouders en ouders over de kaders. We streven ernaar om de noodopvang zo praktisch en zo simpel mogelijk te houden voor alle betrokken partijen.
  • Daarom is er uiteindelijk voor gekozen om het juridisch zo in te regelen dat kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang formeel dicht zijn en gastouders formeel open. Maar het uitgangspunt is wel dat in alle vormen van kinderopvang (kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang én gastouderopvang) alleen kinderen van ouders in cruciale beroepen en kinderen in kwetsbare posities worden opgevangen.
  • Het kabinet heeft besloten ouders tegemoet te komen in de kosten voor kinderopvang nu deze dicht is. Dit geldt voor alle opvangvormen (dus ook gastouderopvang), omdat het uitgangspunt is dat ook bij de gastouders alleen noodopvang wordt geboden en die ouders die niet in een cruciaal beroep werken hun kinderen thuishouden.
Gerelateerde dossiers Coronavirus