Nieuwe Beslisboom 12+ (Nederlands en Engels)

08 december 2020

Nieuwe Beslisboom 12+ (Nederlands en Engels)

De beslisboom ‘uit of thuis?’ voor kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen is aangepast. Net als in de laatste versie van de beslisboom 0 jaar – groep 8, zijn ook in deze boom de aanpassingen een combinatie van gewijzigde regelgeving van het RIVM en de verwerking van feedback van gebruikers. Dit zijn de wijzigingen:

  • Inleiding is vervangen door 7 aandachtspunten waar vooraf rekening mee moet worden gehouden
  • Toegevoegd aan de startvraag: ‘of in de afgelopen 10 dagen’
  • Na de vraag over een huisgenoot met klachten is een onderverdeling gemaakt in leeftijd.
  • Informatie en voorwaarden toegevoegd over de mogelijkheid tot laten testen zonder klachten om eventueel de quarantaineperiode te verkorten
  • Informatie over hoe lang je moet thuisblijven is duidelijker omschreven en er is nog een link toegevoegd naar meer informatie.

De meest actuele Nederlandstalige versie is van 4 december.  De meest actuele Engelstalige versie is van 7 december

Deze beslisbomen kunnen hier worden gedownload.

Tot slot: we begrijpen dat het verschijnen van een nieuwe versie van de beslisboom mogelijk tot frustratie kan leiden. We vinden het heel belangrijk dat de boom actueel is, dat wil zeggen in overeenstemming met de geldende regels en info van het RIVM. Daarom zullen we ook in de toekomst nieuwe versies van de beslisboom publiceren als de regelgeving op dit gebied verandert.

Gerelateerde dossiers Coronavirus