Voorschoolse educatie voor peuters is ontaard in woud aan regels

02 december 2020

Voorschoolse educatie voor peuters is ontaard in woud aan regels

Dat kopt Nieuwsuur op zijn website. De uitzending van 29 november jl. geeft een inkijkje en gaat op twee plaatsen (Amsterdam en Kerkrade) op zoek naar de verschillen. Het geeft een mooi beeld van de VE die werkelijk bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen. Ook wordt duidelijk dat het per gemeente verschilt onder welke voorwaarden ouders gebruik kunnen maken van peuteropvang en VE.

Wat ons betreft kwam minder goed uit de verf dat de Wet harmonisatie én de herverdeling van OAB-middelen twee trajecten zijn geweest die ongunstig uitpakken voor met name de ouders uit de wat kwetsbare groepen in onze samenleving. De spaghetti-kluwen van (gestapelde) ouderbijdragenregelingen is voor veel ouders niet te doorgronden. Daarnaast hebben de financiële kaders van gemeenten, die afhankelijk zijn van het beschikbare OAB-budget, ongelijke kansen tot gevolg. Ook voor de VE maakt het uit waar je wieg staat.

Kinderopvang en VE zijn in Nederland niet voor iedereen bereikbaar en betaalbaar. Ons kinderopvangstelsel is versnipperd en nodeloos ingewikkeld. Wij vinden dat Nederland kansen laat liggen omdat niet alle ouders en kinderen dezelfde mogelijkheden krijgen. Dat moet anders.

Wij pleiten samen met 6 andere landelijke partijen voor een eenduidig stelsel voor alle kinderen van 0 tot 4 jaar. Met één wettelijk en financieel kader: laagdrempelige toegang tot voorzieningen voor 0 tot 4 jarigen met het recht op 16 uur per week, 52 weken per jaar. In onze pleitnotitie, die we onlangs aanboden aan de voorzitter van de SER Mariëtte Hamer, laten we zien hoe dit voor iedereen in Nederland beter uitpakt.

Gerelateerde dossiers Voor- en Vroegschoolse Educatie