Een kansrijke start voor álle kinderen

04 november 2020

Een kansrijke start voor álle kinderen

Zeven landelijke organisaties ( VNG, BOinK, BK, BMK, SWN, PO-Raad en Regiegroep Kindcentra 2020) pleiten samen voor het recht op toegang tot kinderopvang van 16 uur per week, voor alle kinderen van nul tot vier jaar.
Vandaag ontving Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal Economische Raad, de onderbouwing van dit pleidooi.

“De corona-crisis heeft nog eens laten zien hoe belangrijk kinderopvang is om ons land door te laten werken, hoe goed kinderopvang  is voor de ontwikkeling van kinderen en hoe flexibel kinderopvang in kan spelen op snel veranderende en onverwachte situaties. We gunnen dit alle gezinnen en kinderen en pleiten daarom voor drempelvrije toegang voor alle kinderen van 0 tot 4 jaar. Drempelvrij wil zeggen dat onnodige financiële en bureaucratische drempels weggenomen moeten worden”, zegt Emmeline Bijlsma, directeur van de BK.
“Het diverse aanbod en de keuzevrijheid voor ouders zijn belangrijke kenmerken van het Nederlandse systeem van kinderopvang. De kinderopvang in Nederland is echter niet voor iedereen bereikbaar en betaalbaar. Dat zou het wel moeten zijn.”

Vervolgadvies SER
De SER hield al in 2016 een goed onderbouwd pleidooi voor een basisrecht op kinderopvang in zijn rapport Gelijk goed van start. Sindsdien zijn vele studies en publicaties verschenen over de manier waarop de voorzieningen voor jonge kinderen verbeterd kunnen worden. Inmiddels werkt de commissie Kindvoorzieningen van de SER aan een vervolg op het advies uit 2016. Met deze gezamenlijke pleitnotitie willen de zeven organisaties een bijdrage leveren aan dit vervolgadvies en dit thema ook op de politieke agenda zetten in aanloop naar de verkiezingen.

Investeren in jonge kinderen loont
De zeven organisaties pleiten voor een eenduidig stelsel voor alle kinderen van 0 tot 4 jaar. Met één wettelijk en financieel kader: laagdrempelige toegang tot voorzieningen voor 0 tot 4 jarigen met het recht op 16 uur per week, 52 weken per jaar. Een recht op kinderopvang voor alle 0 tot 4 jarigen helpt bij het tegengaan van de toenemende kansenongelijkheid en segregatie. Ieder kind heeft baat bij kinderopvang: kinderen met een achterstand, kinderen van werkende ouders én van niet werkende ouders. Ouders en kinderen met verschillende achtergronden ontmoeten elkaar. Tegelijkertijd draagt het bij aan een grotere maatschappelijke- en arbeidsparticipatie en aan de economische ontwikkeling. Het is een investering in onze samenleving die zich dubbel en dwars terugverdient. Het is een investering in de toekomst.

Download de pleitnotitie.