Nieuwe functionaliteit Personenregister Kinderopvang

Nieuwe functionaliteit Personenregister Kinderopvang

Onlangs is een nieuwe functionaliteit live gegaan in het Personenregister Kinderopvang (PRK). Het gaat om de functionaliteit 'overdragen gekoppelde personen'. In geval van bijvoorbeeld een overname, kunnen de gekoppelde personen van een houder automatisch worden overgedragen naar de nieuwe houder. Nadat je hebt ingelogd in het PRK verschijnt hiervoor een speciale knop.

Tevens is op de zakelijke website van DUO een stappenplan opgenomen inzake een houderwijziging. Hierin worden aan de hand van een aantal voorbeeldsituaties, aangegeven welke stappen moeten worden doorlopen in geval van een houderwijziging.  

Arbeidszaken & Cao Ondernemerschap