Bekendmaking afspraken terugkeer Stint uitgesteld

05 juli 2019

Bekendmaking afspraken terugkeer Stint uitgesteld

Minister Van Nieuwenhuizen (I&W) heeft de bekendmaking van een pakket afspraken – het convenant met sectorpartijen BK, BMK en BOinK – over de terugkeer van de Stint op het laatste moment uitgesteld, zo meldt De Volkskrant. Reden hiervoor is het persbericht van het OM over de voortgang van het onderzoek naar het Stint-ongeluk dat op dezelfde dag werd gepubliceerd.

De bedoeling was dat de Tweede Kamer vlak voor het zomerreces geïnformeerd zou worden over de afspraken die tussen het ministerie en de sectorpartijen zijn gemaakt over de terugkeer van de Stint. De minister acht het echter niet gepast om het convenant naar de Tweede Kamer te sturen op de dag dat nabestaanden worden geconfronteerd met het strafrechtelijk onderzoek naar het Stint-ongeluk.

In het convenant staat onder andere vastgelegd dat bestuurders van de nieuwe Stint minimaal 18 jaar oud moeten zijn en een rijvaardigheidstraining gehad moeten hebben. Ook moeten kinderopvangorganisaties een overzicht maken van veilige routes waarop het meest wordt gereden met de Stints.

De verwachting is nu dat de minister de Tweede Kamer volgende week per brief informeert over de afspraken die tussen het ministerie en de sectorpartijen zijn gemaakt over de terugkeer van de Stint.

Gerelateerde dossiers Personenvervoer