De feiten deel I: rechtsvormen en schaalvergroting in de sector

De feiten deel I: rechtsvormen en schaalvergroting in de sector

De Brancheorganisatie Kinderopvang hecht aan feiten als het gaat om onze mooie en diverse sector. Daarom schetst de BK de komende weken in een reeks berichten een beeld van de sector aan de hand van feiten, onderzoek en wetenschap. De eerste in deze feitenreeks gaat over de rechtsvormen die in de sector veel voorkomen, hoe die verdeling is en de optredende schaalvergroting.

Rechtsvormen
Onze bron voor de verdeling van rechtsvormen is het Landelijk Register Kinderopvang, waarin elke kinderopvangorganisatie geregistreerd staat. Het beeld dat ontstaat uit het landelijk register is dat het aantal for-profit aanbieders veel hoger is dan het aantal not-for-profit aanbieders, maar dat de not-for-profit aanbieders gemiddeld genomen veel meer opvangcapaciteit hebben.

Van de 3500 kinderopvangorganisaties in Nederland is 16% een stichting of vereniging, met een totaliteit van 36% van de kindplaatsen. Het aantal not-for-profit aanbieders is echter een stuk hoger, omdat veel BV’s een bovenliggende stichting als aandeelhouder hebben. Uit onderzoek van Buitenhek, eind 2016, is gebleken dat ongeveer 24% van de organisaties not-for-profit is en de verdeling van de kindplaatsen tussen profit en not-for-profit ongeveer 50/50 is.

Schaalvergroting
Een duidelijke tendens in de sector is de afname van het aantal ondernemers in de kinderopvang. In 2016 waren er nog ruim 3800 ondernemers in de kinderopvang, nu zitten we op 3500. Dit heeft te maken met een consolidatieslag en schaalvergroting die plaatsvindt in de markt. Het leidt overigens niet tot een wijziging in de verhouding tussen profit en not-for-profit.

Een van de belangrijkste achterliggende motieven voor de schaalvergroting, zo blijkt oa. uit onderzoek van Buitenhek en SEO in 2018, is dat de aangescherpte kwaliteitsregelgeving voor kleinschaligere kinderopvangaanbieders nadeliger uitpakt dan voor grotere organisaties. 

Beleid & Kwaliteit Ondernemerschap