Onderzoek naar bereik peuteropvang

09 april 2019

Onderzoek naar bereik peuteropvang

Bureau Buitenhek onderzoekt opnieuw het bereik van de voorschoolse voorzieningen in alle gemeenten van Nederland. De nieuwe meting moet inzicht geven in het actuele gebruik van voorschoolse voorzieningen. Ook geeft het een beeld van de inspanningen die gemeenten leveren om peuters te bereiken die nog geen gebruik maken van een voorschools aanbod.

Het onderzoek start 8 april en wordt in oktober 2019 afgerond. Dan ontvangen alle deelnemers een rapportage over het actuele gebruik van het voorschoolse aanbod per gemeente. Het onderzoek gebeurt in opdracht van het ministerie van SZW en de VNG. Het is een vervolg op de nulmeting die in 2017 is uitgevoerd. 

De onderzoekers leggen de komende maanden contact met alle kinderopvangaanbieders die door de gemeente gesubsidieerd worden voor peuteropvang en/of voorschoolse educatie. Aanspreekpunt bij Bureau Buitenhek is Majorie Overvoorde.