Nieuw Kwaliteitskader Huisvesting Kinderopvang

25 maart 2019

Nieuw Kwaliteitskader Huisvesting Kinderopvang

Het Waarborgfonds Kinderopvang heeft vorige week een nieuw hulpmiddel gepresenteerd: het Kwaliteitskader Huisvesting Kinderopvang. Huisvesting is één van de middelen die organisaties tot hun beschikking hebben om nu en in de toekomst goede kinderopvang aan te bieden.

Een goed gebouw heeft een positief effect op het gedrag, welbevinden en het ontwikkelproces van de kinderen en pedagogisch medewerkers die het gebouw dagelijks gebruiken. Het realiseren van een nieuw gebouw, dan wel het aanpassen van een bestaand gebouw is een complexe opgave waarin veel onderwerpen samen komen. Het Kwaliteitskader biedt organisaties in de kinderopvang het inzicht en de houvast om deze onderwerpen in samenhang te zien. Het helpt bij het bepalen van de eigen visie op basiskwaliteit van de gebouwen. Dit voor zowel de Dagopvang (0-4 jaar) als de Buitenschoolse opvang (4-12 jaar).
  
Het kwaliteitskader is op diverse manieren te gebruiken. Onder andere als sturingsinstrument voor integraal beleid, als hulpmiddel voor overleg, als checklist voor een scan van de huisvesting van een organisatie of als basis voor een businesscase. De kinderopvangsector heeft hiermee een hulpmiddel om strategisch met de huisvesting aan de slag te gaan.

Heeft u vragen of hulp nodig? Neem dan gerust contact op met het Waarborgfonds Kinderopvang via info@waarborgfondskinderopvang.nl of 085 – 130 56 83.

Gerelateerde dossiers Bouwbesluit & Binnenmilieu