Verruiming kwalificatie-eisen door besluiten cao-tafel

11 februari 2019

Verruiming kwalificatie-eisen door besluiten cao-tafel

Het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK) heeft drie besluiten genomen die leiden tot een verruiming van de kwalificatie-eisen.

Kort samengevat gaat het om de volgende besluiten:

  1. De diplomalijsten voor pedagogisch medewerker, pedagogisch beleidsmedewerker/coach, pedagogisch coach, gastouder in loondienst en bemiddelingsmedewerker worden uitgebreid met een paar diploma’s;
     
  2. De overgangsregeling voor pedagogisch medewerkers met een vervallen opleidingsachtergrond, is ook van toepassing op kinderopvangmedewerkers die in België en/of Duitsland werkzaam zijn (geweest);
     
  3. Houders van een kinderopvangorganisatie kunnen voor zichzelf een gelijkstelling aanvragen voor de functies van pedagogisch medewerker, pedagogisch beleidsmedewerker/coach, pedagogisch coach en bemiddelingsmedewerker.

Zie voor meer informatie dit nieuwsbericht op de website van het Arbeidsmarktplatform Kinderopvang. De besluiten zijn ook gepubliceerd op de cao-pagina op die website.

Gerelateerde dossiers Arbeidszaken & Cao Cao Kinderopvang