Update overzicht taaleis 3F VVE & IKK

26 november 2018

Update overzicht taaleis 3F VVE & IKK

Het handzame overzicht over de aantoonbaarheidseisen van de taaleis IKK en de taaleis Voorschoolse educatie (ve) is aangepast.

De aanleiding daarvoor is de meest recente uitwerking en opname in de cao Kinderopvang. In het overzicht zijn de antwoorden op vraag 18 en 19 aangepast.

Gerelateerde dossiers Voor- en Vroegschoolse Educatie IKK