Inspiratie opdoen over peuteropvang? Schrijf je nu in!

01 november 2018

Inspiratie opdoen over peuteropvang? Schrijf je nu in!

De drie brancheorganisaties SWN, BMK en BK organiseren in november-december bijeenkomsten over de peuteropvang. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor staf en management, maar ook beleidsmedewerkers van gemeenten zijn welkom. Tijdens deze bijeenkomsten komen inspirerende sprekers aan het woord en gaan de deelnemers met elkaar is gesprek. Je kunt je nu inschrijven!

Regiobijeenkomsten Harmonisatie
IJsbrand Jepma (Sardes) verzorgt een verhelderende inleiding over ‘Harmonisatie: wat zijn de gevolgen voor de peuters?’ Daarna wisselen we visie, gevolgen, knelpunten en praktijkervaringen uit in relatie tot de harmonisatie.

Data en locaties bijeenkomsten Harmonisatie:

  • Dinsdag 20 november 2018, 10:00-12:00 uur in Zwolle
  • Dinsdag 20 november 2018, 14:00-16:00 uur in Utrecht
  • Vrijdag 23 november 2018, 10:00-12:00 uur in Eindhoven

Regiobijeenkomsten Voorschoolse Educatie
Rob Vergeer geeft een overzicht over huidige eisen, toekomstige wijzigingen en nieuwe beleidsuitgangspunten voor de voorschoolse educatie. Na een korte pauze verzorgt Ana del Barrio Saiz een inspirerende en interactieve sessie over ‘Partnerschap met ouders in de voorschoolse educatie’.

Deze bijeenkomsten zijn primair gericht op organisaties in kleinere gemeenten, maar staf en leidinggevenden van organisaties in grotere gemeenten zijn ook van harte welkom.

Data en locaties bijeenkomsten Voorschoolse Educatie

  • Woensdag 21 november 2018, 13:00-16:30 uur in Amsterdam
  • Woensdag 28 november 2018, 13:00-16:30 uur in Eindhoven
  • Maandag 10 december 2018, 09:30-13:00 uur in Zwolle
  • Donderdag 13 december 2018, 09:30-13:00 uur in Rotterdam

Afsluitende landelijke bijeenkomst Voorschoolse Educatie
Paul Leseman verzorgt een inspirerende lezing over de meerwaarde van voorschoolse educatie. Daaraan voorafgaand geeft Rob Vergeer een overzicht van de huidige en toekomstige regelgeving rondom voorschoolse educatie.

Datum en locatie afsluitende bijeenkomst Voorschoolse Educatie

  • Woensdag 19 december 2018, 13:00-16:30 uur in Utrecht

Je kunt je aanmelden de bijeenkomst van je voorkeur aan te klikken. Na aanmelding kun je gratis deelnemen aan één of meerdere bijeenkomsten. Je hoeft geen lid te zijn van BK, SWN of BMK.