Stint-schorsing blijft in stand

01 november 2018

Stint-schorsing blijft in stand

Utrecht - De rechtbank Midden-Nederland heeft het verzoek afgewezen om de schorsing van de stint op te heffen. Dit was de eis in kortgeding van de Almeerse kinderopvang ‘Het Kinderstraatje’. De Brancheorganisatie Kinderopvang begrijpt dat de ‘oude stint’ voorlopig geschorst blijft, doch heeft grote moeite met het lange wachten op de onderzoeksuitkomsten van het ministerie. Dit duurt te lang en staat een verbeterplan in de weg.

Bij de uitspraak in kortgeding – waartegen geen hoger beroep mogelijk is – gaf de rechter aan ‘dat de minister voortvarend te werk zal moeten gaan, zodat alle belanghebbenden niet onnodig lang in onzekerheid blijven.’ Dit is precies de reden waarom BK, samen met Boink en andere partijen, gisteren nogmaals in een brandbrief hebben gepleit voor versnelling van het TNO-onderzoek en het meenemen van het verbeterplan van technisch experts van o.a. de TU Eindhoven.

Vanavond tijdens het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer – van 18:00 tot 22:00 uur – zullen de praktische, logistieke en financiële problemen als gevolg van de lange onderzoeksperiode zeker aan bod komen. De brede oproep vanuit de branche is om in het belang van veiliger vervoer van kinderen zo spoedig mogelijk – samen met experts en TNO – te komen tot een verbeterde versie van stint, zodat het schorsingsbesluit op verantwoorde wijze is op te heffen.

Gerelateerde dossiers Ondernemerschap Personenvervoer