Minister Slob beantwoordt Kamervragen over minder bereik doelgroeppeuters

01 november 2018

Minister Slob beantwoordt Kamervragen over minder bereik doelgroeppeuters

Een aantal gemeenten heeft hun zorgen geuit over een afnemend bereik van doelgroeppeuters. Kamerlid Peter Kwint (SP) wil weten wat het ministerie doet om een lager bereik aan te pakken en heeft hierover Kamervragen gesteld. Daarnaast vraagt hij om een reactie op het voorstel om alle kinderen een paar dagdelen gratis voorschoolse opvang te bieden. Minister Slob antwoordt in een brief aan de Tweede Kamer dat het bestrijden van onderwijsachterstanden één van de prioriteiten uit het regeerakkoord is.

De verantwoordelijkheid voor het bereik van doelgroeppeuters ligt bij gemeenten, zo schrijft de minister. Zij kunnen ervoor kiezen om peuters met een risico op een onderwijsachterstand een volledig gratis aanbod te doen of hier een (geringe) ouderbijdrage voor te vragen. Volgens Slob zouden hiervoor voldoende middelen beschikbaar moeten zijn bij gemeenten.

Minister Slob wil de monitoring van het bereik intensiveren en stuurt hierover dit najaar nog een brief aan de Tweede Kamer. Als in 2019 uit de monitoring blijkt dat er breder sprake is van vraaguitval, wil hij in gesprek met gemeenten en kinderopvangorganisaties over de beleidskeuzes van de gemeente.

Op de vraag waarom het kabinet niet investeert in gratis opvang antwoordt de minister dat er een scheiding blijft tussen voorschoolse educatie om achterstanden terug te dringen en de kinderopvangtoeslag om de arbeidsparticipatie van ouders te stimuleren.