Brandbrief: verbeterde Stint moet snel terug op de weg

31 oktober 2018

Brandbrief: verbeterde Stint moet snel terug op de weg
In een ‘brandbrief’ roepen Brancheorganisatie Kinderopvang en ouderbelangenvereniging BOinK het ministerie op om tempo te maken met het TNO-onderzoek naar de stint. Inzet is om op basis van de onderzoeksuitkomsten en een verbeterplan van experts te komen tot een verbeterde versie van de stint, zodat het schorsingsbesluit op verantwoorde wijze kan worden opgeheven.

Aansluitend op de urgentieverklaring die BK al eerder inbracht voor het Algemeen Overleg op donderdag 1 november, luidt de kern van de gezamenlijke oproep van BK en BOinK als volgt:  
  • Bespoedig het TNO-onderzoek in het belang van gehele sector, inclusief ouders die wachten op duidelijkheid. Zorgvuldigheid staat voorop, maar tijd vormt inmiddels een bottleneck. Verzoek is om het TNO-onderzoek binnen enkele weken af te ronden.
  • Neem bij daarbij direct het verbeterplan van technische deskundigen mee. Dit omvat drie concrete verbeteringen om de stint veiliger te maken. Dit verbeterplan is een initiatief met o.a. experts van de TU Eindhoven om - indachtig het dramatische ongeval in Oss – actief bij te dragen aan preventieve maatregelen om herhaling te helpen voorkomen.
  • Doel van alle betrokken is en blijft: veilig, verantwoord en efficiënt vervoer van kinderen. Dat is nodig, want in de praktijk van vandaag blijkt helaas dat de terugkeer naar lopen, fietsen, elektrische bakfietsen en busjes niet in alle gevallen veiliger, verantwoorder en efficiënter is.
  • Deze oproep is bedoeld om – liefst al rond de jaarwisseling – in gezamenlijkheid te komen tot een hernieuwde toelating verbeterde versie van de stint, inclusief technische aanpassingen en eventuele randvoorwaarden bij gebruik.
Voor alle duidelijkheid: het is geen appèl om de oude stint - zoals deze sinds 1 oktober is geschorst – ongewijzigd toe te laten. Inzet is een verbeterde veiliger versie, waarna het schorsingsbesluit op onderbouwde en verantwoorde wijze is op te heffen. En bovendien een aangepaste stint, waarin gebruikers, ouders en kinderen (weer) vertrouwen in kunnen hebben.
 
Lees hier de brandbrief BK & Boink