Nieuwe handreiking btw-regels IKC

23 oktober 2018

Nieuwe handreiking btw-regels IKC

In sommige gevallen moeten kinderopvangorganisaties en onderwijsinstellingen die veel samenwerken btw afdragen, terwijl zowel kinderopvang als onderwijs vrijgesteld zijn van btw-afdracht. Om de afdracht te verminderen of voorkomen, is nu een handreiking gemaakt.

De kostenverhogende btw-afdracht, die ook extra administratie met zich meebrengt, is als gevolg van Europese regels niet structureel op te lossen. Wel zijn er mogelijkheden om de btw-afdracht te verminderen of te voorkomen. Omdat lang niet alle samenwerkende organisaties hiervan op de hoogte zijn, is er door verschillende ministeries in samenwerking met branchepartijen een handreiking geschreven met een beschrijving van de mogelijkheden.

De handreiking is gepubliceerd op de website van het ministerie van SZW en in ons IKC dossier.