Beantwoording Kamervragen staatssecretaris Van Ark: 'analyse verschillen SEO en Buitenhek'

05 juli 2018

Beantwoording Kamervragen staatssecretaris Van Ark: 'analyse verschillen  SEO en Buitenhek'

Naar aanleiding van de publicatie van het ontwerpbesluit voor de nieuwe maximum uurtarieven, hebben de fracties van VVD, D66, GroenLinks en SP Kamervragen gesteld aan staatssecretaris Van Ark (SZW). Deze heeft zij inmiddels ook beantwoord.

De vragen van de verschillende fracties hadden voor een deel betrekking op het effect van IKK op de uurtarieven in de kinderopvang. Uiteraard ging het hierbij vooral ook over de BKR. Onder andere in antwoord op vragen van D66 en GroenLinks gaat de staatssecretaris nader in op de onderzoeken van SEO en Bureau Buitenhek. Hierbij geeft zij aan dat beide onderzoeken zich moeilijk laten vergelijken doordat de methoden verschillen. De verschillen in de cijfers, die het ministerie niet kan verklaren, zullen nog nader worden geanalyseerd en de uitkomsten hiervan zullen worden meegenomen bij een eventuele vervolgdiscussie over verhoging van het maximum uurtarief, aldus Van Ark.

Eerder deze maand schortte de BK de samenwerking met SZW op naar aanleiding van het gelopen proces omtrent de BKR en de onderzoeken. Dat de verschillen tussen beide onderzoeken nu nader bekeken worden, beschouwen wij als positief nieuws. Immers,  beide onderzoeken van Buitenhek hebben dezelfde uitkomsten en ook alle signalen uit het veld lijken erop te wijzen dat de nieuwe BKR tot een kostenverhoging van gemiddeld ruim 7% zal leiden. Dit in tegenstelling tot de uitkomsten van het onderzoek door SEO, zij kwamen uit op 4,7%.

U leest de brief van de staatssecretaris hier.

Gerelateerde dossiers Politiek & Wetgeving IKK