ING: ‘Omzetgroei in 2018, maar strakke financiële sturing noodzakelijk’

29 november 2017

ING: ‘Omzetgroei in 2018, maar strakke financiële sturing noodzakelijk’

“Meer werkende ouders en een hogere kinderopvangtoeslag zorgen voor een versnelling van het herstel in de kinderopvang,” opent de ING haar prognose voor 2018 voor de kinderopvangsector. De verwachting is dat de brancheomzet met ongeveer 7% gaat stijgen in het komende jaar. In 2017 was dit 6% en in 2016 2%.

Een belangrijke motor van deze groei is de toegenomen werkgelegenheid. Steeds meer mensen gaan aan het werk, waardoor steeds meer mensen hun kinderen naar de opvang brengen. Bovendien is de kinderopvangtoeslag verhoogd, een tweede belangrijke factor in de toename van de vraag naar opvang. Bovenop de verwachte omzetstijging in 2018, ziet de ING ook ruimte voor verdere groei, omdat het aantal vrouwen in de leeftijd 25-45 dat werkt, aan het toenemen is. Dit zou kunnen leiden tot een hoger aantal uur afgenomen opvang per kind.

Naast de positieve geluiden, zijn er ook nog altijd zorgen. In minder stedelijke gebieden blijkt overcapaciteit nog altijd hardnekkig te zijn, waardoor de marges onder druk staan. Bovendien hebben kinderopvangorganisaties na de crisis nog lang niet allemaal genoeg vet op de botten om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. Strakke financiële sturing is dus noodzaak voor opvangorganisaties, aldus de ING.

Lees hier het volledige sectorrapport van de ING.

Gerelateerde dossiers Ondernemerschap Governance