Nieuws van de Werkgroepen IKK en update documenten

26 oktober 2017

Nieuws van de Werkgroepen IKK en update documenten

Vóór de zomer heeft een aantal enthousiaste leden zich aangemeld voor de werkgroepen van IKK. De werkgroepen zijn samengesteld op basis van de vier thema’s van het IKK: Kind Centraal, Beleid Veiligheid en Gezondheid, Stabiliteit en Ruimte voor Maatwerk en Kinderopvang is een Vak.

De werkgroepen IKK denken vanuit hun eigen praktijk mee bij de ontwikkeling van informatie en tools die ondersteuning kunnen bieden bij de implementatie van de Wet IKK. De producten die zo tot stand komen, vind je in het dossier IKK.

De werkgroepen Kind Centraal en Veiligheid en Gezondheid doen een herhaalde oproep voor goede voorbeelden. Heb je een mooie uitwerking van de nieuwe IKK-eisen in je Pedagogisch beleid, of heb je een goed voorbeeld van het Beleid V&G en wil je dit delen, dan kun je dat sturen naar informatie@kinderopvang.nl. Goede voorbeelden worden op de site achter de inlog geplaatst.

Maatregelen
De werkgroep Stabiliteit en Ruimte voor Maatwerk brengt graag de wijzigingen van de BKR nog een keer nadrukkelijk onder de aandacht. Deze maatregel is uitgesteld tot 1-1-2019 en dat geeft ruimte om de energie te steken in de maatregelen die al per januari 2018 ingaan. Maar het is belangrijk nu ook een start te maken met uitwerkingen van de manier waarop je de nieuwe BKR in 2019 wilt organiseren. De presentatie van KEKZ geeft een helder beeld van de dingen die je in kaart kunt brengen. Je vindt deze presentatie in het dossier IKK.

De werkgroep Kinderopvang is een Vak ontwikkelt een document met een helder overzicht over de taaleis 3F / B2, waarin ook het verschil met de taaleis in de voorschoolse educatie wordt opgenomen. Dit overzicht komt op korte termijn beschikbaar.

Verduidelijkt
Op basis van de input van de werkgroepen is het overzicht van maatregelen IKK per 1-1-2018 op enkele onderdelen verduidelijkt. Bovendien zijn de uitwerkingen van Cao-partijen verwerkt met betrekking tot de 3F taaleis en de specifieke scholing voor het werken met baby’s. Het geactualiseerde overzicht van de maatregelen per 1 januari 2018 vind je hier.

Ook het schema met alle 21 maatregelen heeft een update gekregen en is voor leden beschikbaar bij de documenten in het dossier IKK (inloggen vereist).

 

Gerelateerde dossiers IKK