Brancheorganisatie Kinderopvang organiseert bijeenkomst over IKK op 30 maart 2017

24 februari 2017

De Brancheorganisatie Kinderopvang nodigt u van harte uit voor een bijeenkomst over de deze week door de Tweede Kamer aangenomen Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). De bijeenkomst vindt plaats in de regio Utrecht op donderdag 30 maart van 10.30-13.30 uur met aansluitend lunchgelegenheid. Op deze bijeenkomst gaan wij met u in gesprek over de inhoud van de maatregelen en het proces van de totstandkoming daarvan.

Het doel van de Wet IKK is maatregelen in te voeren die de kwaliteit in de kinderopvang verder kunnen verhogen. Minister Asscher stuurt binnenkort een Algemene Maatregel van Bestuur naar de Tweede Kamer om deze maatregelen verder te concretiseren. Hierna is de implementatie aan de orde. En dat is een heel grote klus. De invoering van de Wet IKK heeft ingrijpende gevolgen voor onze leden. Mogelijk staat ons een flinke stijging van de bedrijfskosten te wachten. Indicatieve berekeningen wijzen in die richting, maar de details zijn nog niet bekend. Bovendien kan de invoering voor de ene houder anders uitpakken dan voor de andere. De minister heeft toegezegd dat er een onderzoek komt naar de kostprijs van kinderopvang als gevolg van de IKK-maatregelen.  De uitkomsten van dit onderzoek moeten voor de implementatie bekend zijn.

Tijdens het IKK-proces zijn wij krachtig opgekomen voor de belangen van onze leden en dat blijven we doen. Zo hebben wij opdracht gegeven onderzoek te doen naar de effecten van deze maatregelen op de bedrijfsvoering van onze leden.  U ontvangt hierover nadere informatie zodra meer bekend is.

Meer informatie over IKK vindt hier.

Binnenkort ontvangt u meer informatie als voorbereiding op de bijeenkomst.

De bijeenkomst vindt plaats in het Spant, Dr. A. Kuyperlaan 3, 1402 SB Bussum.