Akkoord Tweede kamer op wetsvoorstellen Harmonisatie en Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang!

22 februari 2017

De Tweede Kamer stemde gisteren in grote meerderheid vóór het wetsvoorstel Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang en het wetsvoorstel Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Als de Eerste Kamer binnenkort ook instemt, treden beide wetsvoorstellen op 1 januari 2018 in werking. De kwaliteitseisen gaat vanaf volgend jaar verder omhoog en de kinderopvangtoeslag voor werkende ouders geldt voor zowel kinderopvang als peuterspeelzalen.

De Tweede Kamer heeft een voorbehoud gemaakt met betrekking tot de invoering van de Wet harmonisatie: die wordt uitgesteld, indien de Wet wijziging financieringssystematiek vóór 1 september dit jaar wordt aangenomen. De uiterste datum waarop de harmonisatie ingevoerd moet zijn, valt dan samen met de invoeringsdatum van Directe Financiering (1 januari 2019). Dit om te voorkomen dat ouders in korte tijd met drie verschillende financieringswijzen te maken krijgen. Het staat gemeenten vrij (zoals op vele plekken in het land al is gebeurd) de Harmonisatie van Peuteropvang in te voeren en door te zetten. De uiterste datum waarop gemeenten dat moeten doen wordt mogelijk gelijk getrokken aan de invoeringsdatum van Directe Financiering.

Het belangrijkste doel van de nieuwe wetten is dat in de toekomst iedereen terecht kan bij kwalitatief hoogstaande kinderopvang en peuterspeelzalen.

De extra kwaliteitseisen zijn gericht op de ontwikkeling van kinderen. De beroepskracht-kind-ratio voor baby’s verandert van 1:4 naar 1:3. Pedagogisch medewerkers krijgen recht op coaching tijdens het werk, en er worden eisen gesteld aan het minimale taalniveau van pedagogisch medewerkers.

De nieuwe wetten kunnen rekenen op een breed draagvlak. Brancheorganisatie Kinderopvang heeft samen met Sociaal Werk Nederland, BMK, BOinK , de FNV, het CNV en de VNG inhoudelijk bijgedragen aan de totstandkoming ervan, onder meer via het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang.

Brancheorganisatie Kinderopvang is nauw betrokken bij de concrete uitwerking van de wetten in Algemene Maatregelen van Bestuur. Naar verwachting komen deze AMvB’s in de loop van maart beschikbaar.


Klik hier voor de wettekst Harmonisatie

Klik hier voor de wettekst Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang

Gerelateerde dossiers Harmonisatie Peuterspeelzaalwerk