Steeds meer peuters naar de voorschool

21 februari 2017

Steeds meer peuters naar de voorschool

Dat blijkt uit een onderzoek van de inspectie van het Onderwijs. In een groeiende groep gemeentes zijn ook kinderen zonder risico op achterstand welkom op de voorschool.

De Wet harmonisatie regelt gelijke kwaliteit van alle peutervoorzieningen en gelijke financiering voor werkende ouders. De gemeente draagt zorg voor alle peuters van ouders die niet onder toeslagregeling kinderopvang vallen. De peuteropvang wordt zo voor alle kinderen toegankelijk.

Door de Wet harmonisatie kunnen ouders kiezen voor de peuteropvang die het beste bij hun situatie past. Peuters met of zonder risico op achterstand, van werkende en niet werkende ouders, spelen samen in dezelfde groep. Ontwikkelingsstimulering door spelend leren is het pedagogisch uitgangspunt.

Brancheorganisatie Kinderopvang vindt de Wet harmonisatie een goede stap in de richting van de basisvoorziening die de SER bepleit. Het  SER rapport adviseert een ontwikkelaanbod van 16 uur per week voor alle peuters.

Klik hier voor het artikel van de Volkskrant van 21 februari 2017.

Gerelateerde dossiers Voor- en Vroegschoolse Educatie