Toch zwangerschapsuitkering voor gastouders die zwanger waren in de periode 2004-2008?

20 oktober 2016

Toch zwangerschapsuitkering voor gastouders die zwanger waren in de periode 2004-2008?

FNV zelfstandigen gaat voor leden van FNV zelfstandigen een rechtszaak starten tegen UWV om voor hun leden een zwangerschapsuitkering te eisen voor hen die in de periode 2004 - 2008 zwanger waren. 
Indien gastouders lid zijn of in die periode lid waren en zwanger waren, kunnen zij zich melden via het meldpunt: https://fnvzzp.nl/nieuws/2016/09/meldpunt-zwangerschaps-en-bevallingsuitkering . Gastouders die geen lid zijn of lid waren kunnen zich ook melden. Zij worden dan op de hoogte gehouden van het nieuws rondom dit onderwerp. Houd u er wel rekening mee dat het UWV nog in hoger beroep kan gaan en het nog niet duidelijk is of en vanaf wanneer nieuwe aanvragen ingediend kunnen worden. Gastouders die hierover vragen hebben, moeten zich wenden zich tot de FNV. De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft geen rol hierin en heeft ook geen nadere informatie.