PM’ers, meer dan waard om permanent in te investeren

15 september 2016

PM’ers, meer dan waard om permanent in te investeren

Vandaag is het de dag van de pedagogisch medewerkers. Een dag om hen in het zonnetje te zetten. Hun bijdrage aan kind dat zich spelenderwijs ontwikkelt tijdens het verblijf in de kinderopvang is van grote waarde.  Daarvoor hebben wij PM’ers nodig die blijvend willen leren. Daarom hecht de brancheorganisatie Kinderopvang zo aan het permanent leren en blijven ontwikkelen. Laten we Permanente Educatie nog eens onder de loep nemen.

Permanente Educatie is een bekend begrip. Het is ook de basis van het denken over een landelijk Leven Lang Leren beleid dat door het huidige kabinet eind 2014 op de overheidsagenda is gezet. De overheid en het gezamenlijke bedrijfsleven maken vaart op dit dossier.

In diverse werkvelden is permanente educatie  al sinds jaar en dag ingevoerd, altijd met als doel de kwaliteit van het geleverde werk te verbeteren. Maar nu is er meer aan de hand, want het te leveren werk verandert in vrijwel alle sectoren met een ongekende snelheid. Vertrouwd werk valt weg, nieuw werk ontstaat en verandert weer. De arbeidsmarkt is zeer veranderlijk geworden, en dat blijft. En we hebben te maken met een grote, continue instroom van nieuwe kennis en begrip die we naar het werkveld willen geleiden en daar willen invoeren. Niet met eenmalige trajecten, maar met een structurele aanpak. Dit was de aanleiding tot het opzetten van een sector-eigen Permanent Educatieplan.

Opvoeden werkt, maar hoe?
Hoewel de sector de afgelopen jaren erg op de bedrijfsvoering heeft moeten letten, de blik erg naar binnen moest richten om het overheidsbeleid te kunnen bijbenen, leeft dit vak vanzelfsprekend niet in isolatie van de rest van de wereld. We weten steeds beter hoe opvoeden werkt en dat opvoeden werkt, maar het raakt ook aan de opvoed- en ontwikkeldoelen die wij als sector ondersteunen. Waar naartoe richten wij de ontwikkeling van het kind? Geven wij nog het goede voorbeeld, leggen we nog het juiste accent, gebruiken we de unieke ontwikkelmogelijkheden van het kind wel goed?

Kennis ontwikkelt, PM’ers ook
Het doel waar wij vandaag naar toe moeten werken ziet er wezenlijk anders uit dan zeg 10 a 15 jaar geleden. En ook de inzichten over wat te doen en hoe te werken in de jongste, meest-vormende jaren zijn verrijkt. Naast Taal en Rekenen (expres met hoofdletters, omdat ze zo belangrijk blijven) zijn in een steeds veranderende wereld vaardigheden als communiceren, samenwerken (ook met geheel nieuwe collega’s), creatief problemen kunnen oplossen en zelf kritisch kunnen nadenken van groot belang geworden. Hoe coach je een kind van jongs af aan daar het beste naartoe?

Met de komst van internet werd ook internationaal geproduceerde wetenschap veel makkelijker toegankelijk voor ons werkveld. Kennis waarmee wij beter leren begrijpen hoe bijvoorbeeld het brein van kinderen werkt en hoe je daar dus het best mee omgaat. Die nieuwste inzichten uit zorg, pedagogiek, neurowetenschap etc willen we graag snel en structureel aan het kind meegeven.

Investeren in een leven lang leren
In de nieuwe volwassen wereld (de arbeidsmarkt met name) wordt de vraag welk diploma je ooit behaald hebt, steeds minder belangrijk. Van iedereen zal verwacht worden dat zij hun leven lang blijven leren, omdat het werk steeds fundamenteel zal veranderen. Belangrijk wordt, hoe je omgaat met nieuwe instructie – ben je nieuwsgierig of is dit voor jou niet meer nodig? Hoe beoordeel je nieuwe informatie? Neem je die aan omdat men zegt dat het zo is, of ga je zelf op zoek en kom je tot een gewogen oordeel? Hoe ga je om met verandering, met nieuwe omstandigheden? Ga je aan de slag en probeer je er iets van te maken, of duik je weg omdat het eng is? Dit soort vragen gaan gelden voor de kinderen van 0-12 voor wie de professionele kinderopvang verantwoordelijkheid neemt. Maar de PM’ers zullen deze nieuwe vaardigheden moeten kunnen voorleven. Precies daarom investeren we als sector in PM’ers die een leven lang leren.

Meer weten? Kijk op www.PEPP.pro