SCP: combinatie van werken, zorg en leren niet voor iedereen goed te doen

30 augustus 2016

SCP: combinatie van werken, zorg en leren niet voor iedereen goed te doen

Het Sociaal-Cultureel Planbureau (SCP) bracht eerder vandaag het rapport “Aanbod van arbeid 2016” uit. In dit rapport wordt onder andere ingegaan op de combinatie van arbeid, leren en zorg. Uit het rapport blijkt dat één op de vijf werkenden met kind- of mantelzorg combinatiedruk ervaart. De bezuinigingen op kinderopvangtoeslag in de periode 2010-2013 hebben daar ook een negatief effect op gehad, doordat de toegankelijkheid van kinderopvang is verminderd.

Werken, leren en zorgen niet voor iedereen haalbaar

De overheid stimuleert dat mensen meer werken, een hoger opleidingsniveau halen, een leven lang leren en zorgen voor naasten. Het combineren van arbeid, leren en zorg blijkt in de praktijk echter niet voor iedereen haalbaar. Scholing en flexibele werkvormen zijn volgens het onderzoek mogelijke instrumenten om deze combinatie mogelijk te maken.  Met name laagopgeleiden, ouderen en flexwerkers blijken in de praktijk nog onvoldoende gebruik te kunnen maken van scholing.

Combinatiedruk

Een groot aandeel werkenden met een zorgtaak (voor kinderen of als mantelzorger) - in totaal zo’n 20% - ervaart combinatiedruk, de druk van het (moeten) combineren van verschillende taken. Daarbij geven vrouwen aan dat ze vaker combinatiedruk ervaren, evenals zelfstandigen ten opzichte van mensen in loondienst, zo geeft de studie van het SCP aan.

Rol kinderopvang in verbeteren combinatie arbeid en zorg

Gezien de conclusies uit het SCP-rapport blijft het voor kinderopvang belang om te zorgen voor een goede toegankelijkheid. De intensivering van de kinderopvangtoeslag van de afgelopen jaren draagt daar aan bij. Kinderopvang blijft daarbij voor ouders met een zorgtaak een belangrijk instrument om arbeid en zorg mogelijk te maken en daarbij de ontwikkeling van hun kinderen te stimuleren.

Het SCP-rapport vindt u hier