Uitnodiging voor regiobijeenkomsten Harmonisatie

14 juli 2016

Uitnodiging voor regiobijeenkomsten Harmonisatie

Voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen gaan per 1 januari 2018 dezelfde kwaliteitseisen gelden. Deze harmonisatie brengt voor de positie van peuterspeelzalen wijzigingen met zich mee. Vanuit het project Ondersteuning peuterspeelzaalorganisaties in het kader van harmonisatie biedt Sociaal Werk Nederland ondersteuning in de voorbereiding op en invoering van deze nieuwe eisen.

Sociaal Werk Nederland organiseert in september/oktober vier regiobijeenkomsten. Peuterspeelzalen en kinderopvangorganisaties worden tijdens deze bijeenkomsten geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen en de invoering van de harmonisatie. Verder worden er tijdens de bijeenkomst vier workshops gegeven door de ambassadeurs,  dit zijn ervaren ondernemers die zich al geruime tijd bezig houden met de harmonisatie,  Buitenhek Management & Consult, Innovatie Nul13 en BOinK.

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor peuterspeelzalen, kinderopvangorganisaties en gemeenten. Sociaal Werk Nederland nodigt u van harte uit om samen met uw contactpersoon bij de gemeente of voorschoolse voorziening te komen.

Meer informatie over de data, locaties, programma en het aanmelden voor een bijeenkomst en de workshops vindt u in de uitnodiging.

 

Gerelateerde dossiers Harmonisatie Peuterspeelzaalwerk