Herstel werkgelegenheid in de kinderopvang verwacht

18 februari 2016

UWV verwacht in de kinderopvangsector herstel van de werkgelegenheid. Dit staat in een rapportage over arbeidsmarktontwikkelingen in de sectoren Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang.

Prognoses van de sector gaan ervan uit dat er in 2016 voor het eerst weer sprake is van groeiend aantal banen in de kinderopvang. Tussen 2015 en 2018 wordt een toename van 9 duizend werknemers voorspeld (+12 procent). De verhoging van de kinderopvangtoeslag per 1 januari 2016 speelt hierbij een belangrijke rol, evenals de aantrekkende economie. Doordat steeds meer ouders werk vinden wordt er naar verwachting vaker een beroep gedaan op formele kinderopvang.

Meer gespecialiseerde medewerkers
Vooral de vraag naar gespecialiseerde pedagogisch medewerkers (mbo-4) zal volgens UWV stijgen, omdat werkgevers hogere eisen stellen aan werknemers. De verwachting is dat hierdoor het overschot aan deze medewerkers afneemt en in 2016 of 2017 zelfs omslaat in een personeelstekort. De pedagogisch medewerker (mbo-3) blijft ook de komende jaren een overschotberoep, voorspelt UWV.