Brancheorganisatie Kinderopvang en MOgroep pleiten voor gerichte inzet extra peuterbudget

Het kabinet stelt 60 miljoen euro beschikbaar om peuters die geen gebruik kunnen maken van bestaande voorzieningen van kinderopvang, peuterspeelzalen of VVE. Brancheorganisatie Kinderopvang en MOgroep pleiten in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer voor een gerichte inzet van dit extra peuterbudget zodat het ten goede komt aan de doelgroep.

In september maakte het kabinet bekend dat er extra budgetten worden vrijgemaakt voor kindvoorzieningen. Voor kinderopvangtoeslag komt er 290 miljoen euro en voor kinderen die niet in aanmerking komen voor toeslag, peuterspeelzaalwerk of VVE komt er 60 miljoen euro extra. Brancheorganisatie Kinderopvang en MO-groep pleiten in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer voor een gerichte inzet van dit extra peuterbudget zodat het budget ook ten goede komt aan de doelgroep. Het gaat om 15 procent van alle twee- en drie-jarige kinderen, landelijk zijn dat zo’n 38.000 peuters.

De brancheorganisaties pleiten er gezamenlijk voor zorgvuldig te kijken naar de manier waarop het extra budget over gemeenten wordt verdeeld. Deze groep peuters is namelijk aanwezig in alle gemeenten en vooral kleinere gemeenten hebben moeite om voorzieningen in stand te houden. Daarnaast zijn er ook andere budgetten die daarbij betrokken moeten worden. Alleen zo kunnen peuters in alle gemeenten gebruik maken van deze voorzieningen.

De brief van Brancheorganisatie Kinderopvang en MO-groep vindt u hier.