Webinar 'VE is meer dan taal': presentaties nu beschikbaar

Webinar 'VE is meer dan taal': presentaties nu beschikbaar

Op 25 januari waren ruim 400 deelnemers aanwezig bij de webinar 'VE is meer dan taal'. De drie deskundige en geanimeerde sprekers belichtten de vier ontwikkelingsdomeinen van de VE: taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Tijdens de plenaire sessie nam lector Jonge Kind Annerieke Boland van de IPABO ons mee in het belang van spel en hoe alle ontwikkelingsdomeinen in elkaar vervlochten zijn. Zij benadrukte het belang om aan alle ontwikkelingsdomeinen aandacht te besteden. De presentatie van de plenaire sessie vind je hier.

Daarna volgden drie deelsessies met veel waardevolle en bruikbare informatie.

  • Rekenen op spel door Annerieke Boland en Jan Willem Slijpe. De presentatie vind je hier.
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling/ zelfsturing door Lilian van der Bolt. De presentatie vind je hier.
  • Motorische ontwikkeling door Frank Gobel. De presentatie vind je hier.

Van de deelsessies zijn opnamen beschikbaar, die je via onderstaande links kunt terugzien.

Deze webinar is georganiseerd vanuit het Ondersteuningstraject voor VE-aanbieders dat BK samen met BMK en SWN uitvoert. Het wordt gefinancierd door het ministerie van OCW.

Voor- en Vroegschoolse Educatie