Voorloperstraject Rijke Schooldag – aanmelden t/m 15 mei

Voorloperstraject Rijke Schooldag – aanmelden t/m 15 mei

In het coalitieakkoord van het huidige kabinet is de Rijke Schooldag geïntroduceerd.

“Als onderdeel van een brede aanpak van bestrijding van armoede in kwetsbare wijken door gemeenten investeren we in een rijke schooldag, waarbij scholen zelf bepalen wat zij nodigachten om de kansenongelijkheid te verkleinen. Te denken valt aan begeleiding bij huiswerk, sport en cultuur, samenwerking met plaatselijke verenigingen en bibliotheken. We beginnen bij de scholen waar de nood het hoogst is.”

Velen van jullie kennen dit begrip wellicht al in de vorm van naschoolse activiteiten, verlengde schooldag, of anderszins. En velen van jullie spelen daar ook een belangrijke rol in, in samenwerking met scholen en andere partners uit de wijk. Om de coalitieplannen ten uitvoer te brengen, start de Gelijke Kansen Alliantie van het ministerie van OCW met een Voorloperstraject. Voorlopers die aan de voorwaarden voldoen kunnen zich uiterlijk 15 mei melden bij de GKA, waarna ze middels een selectieprocedure 45 voorlopers zullen selecteren. Met deze voorlopers zullen OCW en de GKA een driejarige samenwerking aangaan om de rijke schooldag verder te ontwikkelen.

Zit je als houder al in een lokale coalitie in een gebied met relatief veel leerlingen met een risico op een onderwijsachterstand?
Klik hier om je, samen met je partnerschool, aan te melden en kans te maken op doorontwikkeling van je aanbod.

IKC & Brede School