Reminder: 23 september landelijke IKC-dag, er is nog plek!

Reminder: 23 september landelijke IKC-dag, er is nog plek!

Op vrijdag 23 september wordt de negende Landelijke IKC-Dag georganiseerd. Het thema van deze dag is 'Civil society als krachtbron voor het kindcentrum'. 

De Afrikaanse uitdrukking ‘it takes a village to raise a child’ blijkt niet zo maar een volkswijsheid uit een andere samenleving, maar wordt sterk ondersteund door wetenschappelijke evidentie ook in onze eigen westerse samenlevingen. De vraag is hoe we dit gegeven vertalen in onze moderne pedagogische praktijken, of, met andere woorden: hoe geven we in deze tijd vorm aan de zgn. pedagogische civil society? Een belangrijk element daarvan is de actieve betrokkenheid van kinderen bij de vormgeving van hun sociale omgeving. Hoe bevorderen we, bijvoorbeeld binnen de IKC’s, de ‘agency’ (het handelingsvermogen) van kinderen die op zijn beurt weer een essentieel element van democratisch burgerschap vormt.

Praktische informatie
De Landelijke IKC-dag vindt plaats op vrijdag 23 september, van 09:30 tot 16:00 uur. De kosten om deel te nemen bedragen 150 euro.
Locatie: Van der Valk hotel Utrecht, Winthontlaan 4, 3526 KV Utrecht

De Landelijke IKC-dag wordt ook dit jaar georganiseerd door de PO-Raad, Brancheorganisatie Kinderopvang, EtuConsult, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Jeugdzorg Nederland, Sociaal Werk Nederland en de VNG.

Voor aanmelden en meer informatie, ga naar EtuConsult: Landelijke IKC-dag 2022