Portefeuilleaanpak voor de verduurzaming van utiliteitsbouw voor bedrijven en instellingen met meer dan 20 gebouwen

Portefeuilleaanpak voor de verduurzaming van utiliteitsbouw voor bedrijven en instellingen met meer dan 20 gebouwen

Binnenlandse Zaken heeft een portefeuilleaanpak ontwikkeld voor de verduurzaming van utiliteitsbouw voor bedrijven en instellingen met meer dan 20 gebouwen verspreid over Nederland. Houders die aan deze voorwaarde voldoen, kunnen dus ook een beroep doen op deze portefeuilleaanpak. In de kamerbrief over de verduurzaming utiliteitsbouw is hierover de volgende toelichting geschreven:

 Het doel van de portefeuilleaanpak is om een uniforme en integrale beoordeling van de vastgoedportefeuille mogelijk te maken voor deze gebouweigenaren. De portefeuilleaanpak biedt daarbij meer ruimte om aan te sluiten op natuurlijke momenten voor verduurzaming, onder de voorwaarde dat dit op portefeuilleniveau tot bovenwettelijke resultaten leidt, in lijn met de doelstelling van 55 procent CO2-reductie in 2030. De aanpak is dus vooral bedoeld voor koplopers die een hoog ambitieniveau nastreven en hier planmatig uitvoering aan geven.

 Er zijn drie voordelen van deze aanpak. 

  1. Er komt voor deze grote gebouweigenaren één centraal aanspreekpunt bij bevoegde gezagen.
  2. Grote gebouweigenaren kunnen vooraf goedkeuring vragen voor de verduurzamingsplannen van hun gehele portefeuille in plaats van per gebouw.
  3. Door de centrale beoordeling nemen de administratieve lasten af voor zowel de vastgoedeigenaren als voor bevoegd gezagen.

Voor meer informatie en de achterliggende documenten klik hier en hier.