Lood in waterleidingen

Lood in waterleidingen

Uit onderzoek is gebleken dat er ernstige gezondheidsrisico's zijn voor jonge kinderen door de lood-inname middels verouderde loden waterleidingen. 

Loden waterleidingen komen vooral voor in oude gebouwen of monumentale panden, vaak in de grote steden. Kinderen tot 8 jaar zijn een risicogroep voor de negatieve effecten van de inname. Jonge kinderen zijn extra gevoelig omdat zij:

  • Veel drinken in verhouding tot hun lichaamsgewicht
  • Relatief veel lood opnemen in het maagdarmkanaal
  • Lood bij jonge kinderen de hersenbarrière kan passeren
  • De hersenen bij jonge kinderen sterk in ontwikkeling zijn.

Voor de kinderopvang organisaties is het dus belangrijk te weten of er sprake is van een loden waterleiding in hun locaties en hierop te acteren. De verhuurder of eigenaar van een pand weet of er sprake is van loden waterleidingen. Bij onzekerheid over de staat van de waterleidingen kan er middels een watermonster gecontroleerd worden of er sprake is van een te hoge loodconcentratie in het kraanwater. Als blijkt dat er nog loden leidingen zijn, kun je overwegen over te gaan op het gebruik van flessenwater en de leidingen te vervangen. Zoek hiervoor de samenwerking met je waterleidingbedrijf, eigenaar van het pand en de gemeente.

Het kan zijn dat je reeds door je eigen gemeente bent benaderd over deze problematiek. Volg dan de instructies die de gemeente je geeft. Heb je vragen, neem hierover contact op met jouw GGD of lees meer op de website van het RIVM of GGD GHOR Nederland.