Invoering bijna gratis kinderopvang per 2025 dreigt vertraging op te lopen

Invoering bijna gratis kinderopvang per 2025 dreigt vertraging op te lopen

Vandaag schrijft het FD dat de plannen van de coalitie om per 2025 bijna gratis kinderopvang in te voeren lijken te gaan sneuvelen. De nieuwe opzet ligt van alle kanten onder vuur: niet alleen zal die leiden tot een explosie van de vraag in een nu al krap bemenste sector, het bevoordeelt welgestelde ouders ten koste van armen en zet de deur wagenwijd open voor misbruik. “The worst of both worlds”, reageert Emmeline Bijlsma. Woensdag 16 november is er een commisiedebat over de kinderopvang en buigt de Tweede Kamer zich opnieuw over de plannen. In 2025 wil minister Karien van Gennip van start met het nieuwe stelsel. Het kabinet is er veel aan gelegen om nog tijdens deze regeerperiode die klus te klaren, aldus het FD. De regering wil vooral een punt zetten achter het toeslagenschandaal dat de vorige regering ten val bracht. Maar ook wil het ouders overhalen tot (meer) betaald werk om de tekorten op de arbeidsmarkt tegen te gaan.

Uitvoeringsinstanties staan niet te springen

Volgens het FD twijfelen adviesinstanties of het Van Gennip gaat lukken haar deadline te halen. Die is 'ambitieus', zo niet 'zeer ambitieus', stippen haar ambtenaren in meerdere beslisnota's aan. Zo is de minister nog naarstig op zoek naar een organisatie die het nieuwe stelsel uitvoert. Nu ligt die taak nog bij de Dienst Toeslagen van de Belastingdienst, maar die is erfelijk belast. Acht andere uitvoeringsinstanties zijn gepolst, maar geen een staat te springen. Een invoeringsdatum van 1 januari 2025 zal sowieso niet lukken, stellen de instanties unisono volgens de krant. “De haast waarmee de coalitie van de toeslagen af wil, zadelt de sector op met een enorm probleem”, zegt Bijlsma. Het nieuwe stelsel leidt tot een verwachte vraagtoename van rond de 30% in 2031. “De sector kampt nu al met een personeelstekort van rond de 7.000,” aldus Bijlsma. “Om aan de gestegen vraag te voldoen zijn er rond de 50.000 extra mensen nodig, en nog eens 5500 extra locaties.” Het gevolg: lange wachtlijsten waardoor de kansenongelijkheid toeneemt. Dat heeft niet eens met prijs te maken, volgens Bijlsma. “In Nederland gaat het erom, hoe mondiger je bent en hoe groter je netwerk, hoe sneller je ertussen komt.”

Het FD deed onderzoek in buurlanden: gratis kinderopvang zette Duitse vrouwen niet aan tot werken

De conclusie van de krant: de gratis opvang is geen efficiënt beleidsinstrument. Katharina Wrohlich van denktank DIW beaamt dat: ‘Overheidsgeld uitgeven om de bijdragen voor kinderopvang af te schaffen is niet de juiste weg. Zeker in krappe tijden is het beter om de opvang kwalitatief beter te maken met inkomensafhankelijke matige bijdragen.’

Lees hier het volledige artikel.