Enquête aandachtsfunctionarissen

Enquête aandachtsfunctionarissen

Pedagogisch medewerkers spelen een belangrijke rol in het vergroten van de veiligheid van kinderen in een onveilige situatie. Gemiddeld zit er namelijk in elke twee groepen in de kinderopvang één kind dat slachtoffer is van mishandeling. Dat is er één te veel. Hierin hebben aandachtsfunctionarissen in de kinderopvang een essentiele taak.

BK, BMK, PINKK en BOinK willen via een enquête voor aandachtsfunctionarissen een inventarisatie doen naar de invulling en tijdsbesteding van de aandachtsfunctionaris taken. Wij willen dan ook vragen of aandachtsfunctionarissen in de kinderopvang deze enquête willen invullen.

Het invullen van de vragenlijst zal enkele minuten duren. Alvast bedankt voor jullie bijdrage!

Meldcode kindermishandeling