Cao -startbijeenkomst - 1ste onderhandelingsdag

Cao -startbijeenkomst - 1ste onderhandelingsdag

Gisteren heeft in goede harmonie de eerste onderhandelingsdag voor de nieuwe cao plaats gevonden. De deelnemende cao-partijen, Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK), de FNV Zorg en Welzijn en CNV Zorg en Welzijn, hebben ieder een eigen inzetbrief gepresenteerd.

De inzetbrief met voorstellen van de BK is opgesteld aan de hand van de input van onze leden en met advies van onze Adviesraad Arbeidszaken. Het is van belang dat de kinderopvang een aantrekkelijke sector blijft om in te werken voor de huidige medewerkers maar ook voor nieuwe medewerkers. Wij willen goede kwaliteit kinderopvang voor alle kinderen in Nederland. De cao is een belangrijk instrument om dit te realiseren.

In het vorige cao-akkoord zijn ambitieuze afspraken en plannen gemaakt, waarvan een groot deel in werkgroepen is of wordt uitgewerkt. BK wil tijdens de onderhandelingen onder meer graag verder spreken over de uitwerking en mogelijke implementatie hiervan. Zie hiervoor ook bijgevoegde inzetbrief van BK. Voor de inzetbrieven van de andere deelnemende cao-partijen verwijzen we graag naar hun respectievelijke websites.

Het vervolg van de onderhandelingen vindt plaats op 3 oktober, 31 oktober, 22 november en 8 december. Wij zullen jullie waar mogelijk op de hoogte houden van de voortgang van het onderhandelingsproces.