IKC & Brede School

Eind 2015 is het Landelijk Steunpunt Brede Scholen vanwege beëindiging van subsidie vanuit het ministerie gestopt. Het doel van het steunpunt was om de brede schoolontwikkeling praktisch en oplossingsgericht te ondersteunen, aanjagen en inspireren. Het Steunpunt heeft de ontwikkelde tools en publicaties overgedragen aan Brancheorganisatie Kinderopvang. Deze vindt u in dit dossier.

Nieuws uit dossier

Documenten uit dossier