Pensioen, Vakantie en Verlof

Nederland kent van oudsher een goed pensioenstelsel in de vorm van AOW en aanvullend pensioen. Door de vergrijzing heeft de overheid maatregelen genomen om mensen langer te laten doorwerken. Op die manier blijft het pensioenstelsel op een kwalitatief goed niveau en de pensioenpremie betaalbaar. In dit dossier vindt u alle relevante informatie over pensioen en het Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW). In dit dossier treft u tevens informatie aan over vakantieverlof en de nieuwe vakantiewetgeving, ook vindt u hier toelichting op artikelen uit hoofdstuk 7 van de cao Kinderopvang.

Nieuws uit dossier

Documenten uit dossier